CH-RJ 50 85 20-73 022-9 B
Informace týkající se tohoto vozu nejsou jednoznačně potvrzené!
Původní označení (CH-SBB)CH-SBB 50 85 20-73 022-9 B
Přechodné označení (A-RJ)CH-RJ 50 85 20-73 022-9 B
Nové označení (CZ-RJ)Vůz není registrován v ČR.
Obecně k řadě vozu:
TypBmpz (20-73)
Třída
Vozy odkoupené od SBB, postupně prochází opravami a jsou zprovozňovány. Při opravě je doplňována klimatizace.
Ve Švýcarsku písmenné označení B
Poznámky k tomuto vozu:
22.7.2016